Úvod do oboru PERFORMANCE TUNING® v knize Podnikové řízení

„To je tedy kniha, hotová bible…“ bylo to první, co mě vzhledem k její hmotnosti a objemnosti napadlo, když se mi kniha Podnikové řízení dostala poprvé do ruky. Kniha, která se na více než sedmi stech stránkách podrobně, z teoretického i praktického hlediska, zabývá řízením komerčních organizací, firem a podniků. ... pokračování ]

Osobnost: Tomáš Baťa jr.

Tomáš Baťa mladší se narodil 17. září 1914 v Praze. Vyučil se v obuvnickém závodě ve Zlíně, vystudoval Obchodní akademii v Uherském Hradišti a poté působil jako zaměstnanec zlínských Baťových závodů. Pro záchranu rodinné firmy v roce 1939, krátce před vypuknutím války, přesunul Baťa její sídlo do Kanady. V Torontu ... pokračování ]

Role administrátora Intervalového řízení®

Důležitou součástí Intervalového řízení®, o kterém jste se mohli více dočíst v některém z předchozích čísel našeho newsletteru, je ustanovení tzv. administrátora. Hlavním smyslem této role je dohled nad dodržováním principů Intervalového řízení® a to tak, aby jeho implementace přinášela kýžený efekt. Zároveň ... pokračování ]

Video s Janem Rohlíkem

spolumajitelem společnosti Sikla Bohemia, s.r.o. o Administration Performance Tuning®

Video s Petrem Vyhnálkem (6)

ředitelem a jednatelem společnosti Globus ČR, k.s. o rozsahu projektu pro tuto společnost a jeho zaměření.

Video s Jitkou Chizzola

členkou představensta a výkonnou ředitelkou D.A.S. pojišťovny právní ochrany, a.s. o Intervalovém řízení®.